Czy warto wierzyć w Boga?

Czym jest wiara ? Czy pomaga czy też przeszkadza w życiu ? Czy warto wierzyć w Boga i prowadzić życie uwzględniając duchowe wartości i przymioty? Jakie korzyści przynosi nam wiara religijna?

Wiara to według Biblii: nacechowane pewnością oczekiwanie rzeczy spodziewanych, oczywisty przejaw rzeczy realnych, choć nie widzianych (Hebrajczyków 11:1). Jak to rozumieć ? Biblia, księga która pochodzi od Boga zapewnia nas, że Bóg istnieje i interesuje się losem ludźmi. Zawiera proroctwa, które już się wypełniły i takie, które dopiero się wypełnią. Z całą więc pewnością warto jest oczekiwać rzeczy spodziewanych i pokładać ufność w Bogu.
Wiara sprawia, że życie człowieka nabiera sensu i jest pełnowartościowe. Uczy też pokory i polegania na Bogu, uwzględniając go jako Stwórcę. Wiara powoduje, że chcemy czynić dobro i pracować na dobre relacje z ludźmi, gdyż chcemy podobać się Bogu. Sprawia również, że chcemy pielęgnować pozytywne wartości co przekłada się na osobiste korzyści dla nas i ludzi, którzy nas otaczają.

Z całą pewnością warto jest wierzyć i żyć, podporządkowując swoje życie Bogu. Przynosi to wymierne korzyści, takie jak spokój wewnętrzny, pozytywne nastawienie, chęć pomagania innym. Wiara w Boga pozwala prowadzić spokojne i wartościowe życie.

 

One Comment on “Czy warto wierzyć w Boga?”

Komentarze wyłączone.