Co to jest Apokalipsa św. Jana?

Używamy terminu Apokalipsa w odniesieniu do końca świata lub wielkiej katastrofy, choć słowo to pierwotnie pochodzi od ostatniego tekstu świętych ksiąg składających się na religię chrześcijańską. Apokalipsa św. Jana, zwana też Księgą Apokalipsy, jest ostatnią z ksiąg składających się na tzw. Nowy Testament i zarazem zakończeniem Biblii.

Biblia to zbiór świętych tekstów, które stanowią podstawę religii chrześcijańskiej, natomiast Nowy Testament to druga część tej kompilacji tekstów, będąca wszystkimi tymi, które mają miejsce po narodzinach Jezusa Chrystusa. Księga Apokalipsy mówi głównie o tym, co wydarzy się na końcu ziemskiego świata, dlatego dla większości teologów ta część Biblii pełni rolę proroczą, gdyż opowiada o wydarzeniach, które jeszcze nie nastąpiły. Tekst jest często przytaczany podczas mszy. Jeśli pragniesz posłuchać mszy na żywo, w portalu www.plockinfo.pl, sprawdzisz najbliższe wydarzenia kościelne.

Jeśli chodzi o datę jej napisania, uważa się, że musiało to mieć miejsce pod koniec I wieku lub na początku II wieku, czyli w okresie o wielkim znaczeniu, w którym miały miejsce jedne z największych prześladowań chrześcijan w historii przez Rzymian, którzy obawiali się wielkiej ekspansji ideologicznej, jaką religia zaczynała mieć w świecie. W tej chwili uważa się, że chaos wywołany prześladowaniami mógł stworzyć tekst tak chaotyczny jak Apokalipsa.

Charakterystyka Apokalipsy

Aby zrozumieć znaczenie tych tekstów musimy dokonać krótkiego podsumowania głównych cech tej książki.

  • Ma wiele symboliki, co czyni dzieło skomplikowanym w interpretacji.
  • Ma ona szereg przesłań do ówczesnych kościołów, służąc jako sposób na dobre funkcjonowanie wszystkich z nich.
  • Pojawiają się słynne Cztery Plagi Apokalipsy, przynosząc ze sobą serię plag, które mają zmieść ludzkość.
  • Mówi ona o licznych konfrontacjach, które mają miejsce przed Sądem Ostatecznym, których symbolika jest ogromna.
  • Po Sądzie Ostatecznym ziemia pojawia się ponownie, cała ziemia jest wtedy Jerozolimą, gdzie Bóg mieszka razem z ludzkością.
  • Jej wielki wpływ polega na tym, że jest ona swoistym znakiem losu świata, jeśli ludzie nie nawrócą się na chrześcijaństwo, i tego, co stanie się z tymi ludźmi, którzy pójdą drogą szatana do piekła.