Gruzja i religia – co warto wiedzieć?

Należy wiedzieć, że w czasach przedchrześcijańskich gruzińskie plemiona czciły zarówno najwyższe ogólnonarodowe bóstwa, jak i pomniejsze bóstwa plemienne, opiekujące się poszczególnymi klanami. W 337 roku Mirian, król Iberii (Gruzja wschodnia), przyjął chrześcijaństwo jako religię narodową. Z wydarzeniem tym wiąże się legenda: król podczas jednego z polowań był świadkiem zaćmienia Słońca (które naprawdę miało wtedy miejsce). Wzywał on na pomoc pogańskich bogów, ale zjawisko ustąpiło dopiero wtedy, kiedy wezwał Chrystusa. Od tej chwili stał się chrześcijaninem.

Nawrócenie Gruzji

Największe zasługi w nawróceniu Gruzji miała św. Nino z Kapadocji. Według kolejnej legendy, święta uzdrowiła ciężko chorą zonę króla Miriana, cesarzową Nano. Wydarzenie to sprawiło, że cesarzowa przyjęła wiarę chrześcijańską. Natomiast król Mirian nie był przekonany do czasu, kiedy zgubił się w lesie i poprzez wstawiennictwo św. Nino uzyskał pomoc. W Gruzji często spotykany jest krzyż św. Nino z charakterystycznymi opuszczonymi ramionami, który święta według podania zrobiła z dwóch gałązek winorośli i związała kosmykiem własnych włosów. W niektórych miejscach na Podkarpaciu można spotkać również takie zdobienia, a wybrane zdjęcia znajdziemy na www.epodkarpacie.com.

W V wieku gruziński Kościół uzyskał autokefalię (niezależność). W latach 20-stych XI wieku jako szósty na świecie powstał Patriarchat Gruziński. W miastach, wraz z Gruzinami, żyli wówczas przedstawiciele innych religii – Żydzi, Ormianie, Persowie, Arabowie, a także mniej liczni baptyści, adwentyści, staroobrzędowcy i inni. Od wieków Gruzja miała swoje centra kultury w Jerozolimie, na górze Synaj oraz na Cyprze.

Prawosławie w Gruzji

Trzeba wiedzieć, że obecnie zdecydowana większość Gruzinów wyznaje prawosławie – 83,4% należy do Gruzińskiego Kościoła Prawosławnego, na którego czele stoi patriarcha nominalnie podporządkowany Konstantynopolowi. Mieszkańcy graniczącej z Turcją Adżarii oraz Lazowie i część Ingilojców wyznają islam (10,7%). Krajobrazu religijnego dopełniają członkowie Apostolskiego Kościoła Ormiańskiego, Żydzi, katolicy, a także baptyści, staroobrzędowcy, świadkowie Jehowy i inni.