Kościół św. Mikołaja w Głogówku

Ten ciekawy zabytek sakralny może wzbudzić spore zainteresowanie turystów, którzy chcą lepiej poznać Głogówek i jego dzieje. Kościół św. Mikołaja to ciekawa historia oraz piękny wygląd, warto zatem wizytę w jego wnętrzu umieścić w programie swej wycieczki.

Co warto wiedzieć na temat kościoła św. Mikołaja?

Kościół ten znajduje się w pobliżu starówki, przy drodze, która prowadzi w stronę Prudnika. Takie położenie wynika m. in. z roli, jaką dawniej pełniła owa świątynia. Wiadomo przecież, że kościół św. Mikołaja dawniej należał do zespołu szpitalnego – miejsca niezwykle ważnego dla dawnego Głogówka i jego mieszkańców. O szpitalu św. Ducha wspomina się już w dokumentach z I połowy XIV wieku, w których pojawia się sporo wzmianek na temat zakonu duchaków. Z XVI wieku pochodzą informacje na temat budowy nowego budynku szpitala, który przetrwał do XVIII stulecia.

Jeśli interesują nas obiekty tego typu, warto udać się również do Tarnowa. Na tarnowskiej stronie regionalnej możemy znaleźć liczne atrakcje turystyczne, a w tym obiekty sakralne. Na pewno warto je odwiedzić.

Kościół świętego Mikołaja w Głogówku

Kolejny obiekt tego typu powstał w latach 70-tych XVIII wieku, a fundatorem szpitala i kościoła św. Mikołaja był ówczesny właściciel miasta – hrabia Henryk Ferdynand Oppersdorff. Czym wyróżnia się ów kościół? Brak tu przede wszystkim typowej dla dawnych świątyń orientacji. Prezbiterium nie jest tu skierowane w kierunku wschodnim. Choć kościół powstał pod koniec XVIII wieku, kiedy trwała moda na barok, jego wyposażenie jest bardzo skromne. Niestety znaczna część dawnego wyposażenia tej świątyni nie przetrwała do naszych czasów. Wyjątkiem jest XVIII-wieczna ambona oraz ciekawe stacje Drogi Krzyżowej. Ciekawym elementem wyposażenia tej świątyni jest też obraz przedstawiający św. Mikołaja. Znajduje się on w ołtarzu głównym, a ponieważ jest on dziełem słynnego Sebastiniego, turyści w czasie wycieczki po Głogówku chętnie poświęcają mu swój czas.